Puurijärvi - Isosuo kansallispuisto

Puurijärven ja Isonsuon 2600 hehtaarin kansallispuisto sijaitsee Kokemäenjoen varrella. Siihen kuuluu sekä laajoja suoalueita että matala, rehevä Puurijärvi, joka on kansainvälisestikin merkittävä lintukohde. Myös kansallispuiston suoalueet ovat linnustoltaan monipuolisia.

 

 

Lintuja silkkiuikusta ruokokerttuseen ja lyhytnokkahanhesta mustatiiraan

Voimansiirtojohdon upottaminen suohon vuonna 2004

Ilmajohdon siirtäminen maan alle on osoitus paitsi asenteiden, myös teknologian ja mahdollisuuksien muuttumisesta.
Kaapelin poraustekniikka oli luontoa, maisemaa ja lintujen pesintää merkittävästi säästävä ja erittäin onnistunut ratkaisu.

”Kaapelointityön toteuttamistapa koettiin erittäin sopivaksi arvokkaalla lintujärvellä.
Työ suoritettiin ympäristönäkökohdat huomioiden. Nyt kaunis maisema ja monilajinen linnusto odottavat puistoon noin 25 000 vuosittaista kävijää”, toteaa Sirpa Ellä Metsähallituksesta.

Eltel Networks Länsi Oy:n projekti, jossa voimansiirtojohto vedettiin soistuneen järven alitse poraustekniikalla on laajuudessaan ainutlaatuinen. Fortum Oyj:n ja Metsähallituksen toimeksiannosta tehdyn kaapeloinnin kokonaispituus järven alitse on 1,4 kilometriä